Iskreno, ako je to svestan izbor i želite da odaberete kamin na drva sa otvorenim ložištem, u tome nema ništa lošeg. Ali želim da upozorim na ishitrene odluke.

Napredak ne stoji na mestu i ono što je bilo dobro pre 300 godina danas više ne ispunjava savremene zahteve. Ajde da pogledamo sve po redu.

Za šta i kako se može koristiti otvoreni kaminski uložak i sa kojim problemima ili, ako želite, karakteristikama njegovog dizajna će morati da se suoči vlasnik takvog kamina na drva.

U otvorenom kaminskom ložištu kod kamina na drva ima neke romantike, otvoreni pogled na vatru pobuđuje emocije itd. Ponekad možete čak i da kuvate hranu na otvorenom kaminskom ložištu, ako Vam ne smetaju mirise.

Ali ako ne uzimamo u obrzir romantiku i kulinarsku temu, onda imamo samo nedostatke

Koje loše strane poseduje kamin na drva sa otvorenim ložištem, odnosno otvoreni kamin?

– Prvo, otvoreno kaminsko ložište kod kamina na drvo ima izuzetno nizak koeficijent efikasnosti. U najnaprednijim kaminskim ložištima može dostići i do 20%. To jest potencijalna energija koja se nalazi u izgorelom drvetu troši se na sve osim na grejanje kuće.

U takvom kaminskom ložištu, zbog neograničenog snabdevanja vazduhom, drvo izgori previše brzo, i kao što smo već shvatili, neefikasno, što u svom redu, utiče na račune za grejanje.

Proces sagorevanja u takvom kaminu na drva je teško regulisati, jer je nemoguće ograničiti dovod vazduha.

– U takvom kaminu na drva se formira puno čađi, pepla i ostaje nesagoreli ugalj.
To znači da ćete morati češće da čistite dimnjak i samu komoru za sagorevanje što zahteva izdvajanje vašeg ličnog vremena. Ako sami ne možete, ne znate ili nećete to da uradite, moraćete da platite druge ljude koji se time bave.

– Još jedna od mana je što može da se pojavi leteći žar koji izaziva požar, i to se takođe mora uzeti u obzir u pogledu vaše bezbednosti.

– Takođe, kada drvo u kaminu gori duže vreme, izgori toliko mnogo kisonika da ste primorani da otvorite prozore i da luftirate prostoriju ili kao opcija da izdvojite dodatni novac i uložite u prinudnu dovodnu ventilaciju.

– U otvorenom kaminskom ložištu kod kamina na drva dolazi do kondenzacije aktivnije, o tome se mora voditi računa i pratiti metalne delove dimnjaka i samog ložišta jer će zarđati i njihova zamena iziskuje dodatna novčana ulaganja.

Međutim, ako za vas ovi nedostaci ne prevazilaze prednosti opisane u početku, slobodno ugradite kamin na drva sa otvorenim ložištem (otvoreni kamin), ali nemojte zanemariti preporuke i savete koje sam vam dao.

Vrste kamina na drva sa zatvorenim ložištem i njihove karakteristike

1. Kaminsko ložište od livenog gvožđa – glavna karakteristika takvog kaminskog ložišta je njegova visoka otpornost na toplotu i prenos toplote. Kaminska ložišta napravljena od ovog materijala su veoma moćna. Pored samog tela kaminske peći, od livenog gvožđa su napravljeni i njeni drugi sastavni elementi, na primer, rešetke (neophodna komponenta na koju se postavljaju drva). Takođe, proizvodi od livenog gvožđa se ne plaše temperaturnih promena.

2. Čelična kaminska ložišta – cene takvih kaminskih ložišta su za red veličine veće od cena kaminskih ložišta od livenog gvožđa. Proizvodi od čelika za kamin na drva odlikuju se lakoćom korišćenja, raznovrsnošću oblika, izdržljivošću i, po pravilu, visokom efikasnošću i visokom zaptivenošću.
Kaminska ložišta mogu biti sa ravnim staklom, panoramskim, trostranim, ugaonim i prizmatičnim i tunelskim

Moderna kaminska ložišta postoju sa rešetkom i sa podnim sagorevanjem, takođe imaju bočni otvor vrata ložišta i sa vratima koja se podižu nagore (gelotin).

Po pravilu moderno ložište za kamin na drva ima sistem za dovod vazduha za loženje drva. Vazduh se dovodi u ložište sa ulice ili tehničke prostorije takođe mogu da budu opremljene elektronskim sistemom koji reguliše otvaranje i zatvaranje ventila za dovod vazduha u ložište pomoću senzora temperature i kompjutera u prostoriji pomoću kontrolne table.

Kaminska ložišta mogu biti sa vodenim konturom koji vam omogućava da postavite podno grejanje ili radijatore

Kaminska ložišta mogu biti opremljena akumulatorima toplote u obliku prstenova ili blokova.

Kaminske peći sa ložištem imaju visoku efikasnost do 85%.

Odgovaraju evropskim standardima za emisiju dimnih gasova u atmosferu.

Imaju visoku temperaturu unutar komore za sagorevanje i shodno tome nisku temperaturu na dimovodnoj cevi ložišta.
Prilikom pada kroz rešetku, mali ugalj pada u kutiju za pepeo i brže se hladi.

Kaminska ložišta bez rešetke koriste donje sagorevanje, koje sagoreva drva u sitnu prašinu.

Na ovaj način se oslobađa maksimalna toplotna energija i ostaje manje otpada. Količina pepla je samo 2% od količine spaljenog drveta.

Kaminska ložišta mogu biti opremljena dvostrukim staklom, što omogućava udobno prisustvo u blizini kamina i povećava prenos toplote do izmenjivača toplote ili prstenova za skladištenje.

Za sva pitanja kontaktirajte naše specijaliste.