Kaminske peći

Kaminske peći je samostalno rešenje koje ne zahteva dodatnu oblogu. Posebnost kaminske peći je prisustvo dovoljno velikog stakla kroz koje je vidljiva vatra. Kaminska peć će ukrasiti unutrašnjost vašoj kuće. Kaminska peć će brzo zagrejati prostoriju u kojoj se nalazi i akumulirati toplotu da bi je odavala nakon što završite sa loženjem.