Renoviranje ložišta kamina na drva Jotul

Na ovoj stranici možete da vidite kako smo obavili renoviranje kamina na drva, odnosno ugradnju kaminskog ložišta

 • Klijent je imao ložište u ovom stanju
 • Klijent je želeo da obnovi ložište i toplotnu oblogu Jotul

 • Uklanjanje rđe sa delova ložišta (peskarena)
 • Farbanje svih delova bojom otpornom na toplotu do 900 stepeni
 • Menjanje svih kablova za otporne na toplotu
 • Ubacivanje novog stakla otpornog na toplotu
 • Primprema ložišta i obloge za ugradnju
 • Postavljanje obloge
 • Postavljanje dimnjaka
 • Pravljenje protivpožarnog zida, jer je kuća drvena
 • Ugradnja profilnog rama
 • Umetnuta kamena vuna otporna na toplotu u gipsane profile
 • Lepljenje aluminijumske trake na sve spojeve

 • Izolacija okvira kamina vatrostalnim gipsanim pločama

 • Pravljenje šablona za gornju policu kamina pošto nije sačuvana
 • Pravljenje rupe za rešetke za ispuštanje toplog vazduha u dnevnu sobu
 • Unošenje vazduha za loženje drva u ložištu sa ulice kako bi kiseonik u prostoriji ne bi sagoreo
 • Postavljanje rešetki za dovod vazduha za konvekciju ložišta
 • Postavljanje mermerne police
 • Lepljenje termo mreže i malterisanje kamina
 • Kitovanje kamina završnim kitom
 • Farbanje kamina
 • Ugradnja vrata na ložište
 • Čišćenje
 • Paljenje kamina