Biokamini po pristupčnim cenam sa ugradnjom u Srbiji

Biokamin – bezbedna vatra u enterijeru
Biokamin je za one koji sanjaju o toplom kutku u svojoj kuči, stanu ili kancelariji. Biokamin radi na bezbednom biogorivu. Sa njim, unutrašnost poprima posebno raspoloženje, a prava igra plamena daje osećaj komfortnosti.

Princip rada biokamina
Šta je biokamin? Uređaj cini loziste koje predstavlja sigurno okruženje koje garantuje bezbedno korišćenje i gorionik, za čiji rad se koristi bioetanol – ekološki prihvatljivo gorivo (ne emituje proizvode sagorevanja). Princip rada kamina na biogorivo uključuje sagorevanje isparenih para bioetanola za 99%. Ovo nije efekat, već najstvarnija vatra. Ugradnja biokamina je moguća u stambenim zgradama, poslovnim zgradama i vikendicama bez dimnjaka i dodatnih ventilacionih sistema i ne zahteva posebne dozvole.