„Pod ili rešetka?“ – pitanje oko kojeg se profesionalci raspravljaju i koje svaki kupac neminovno postavlja. Sagorevanje na rešetki može se nazvati tradicionalnim, ali kamini na drva sa podnim sagorevanjem aktivno dobijaju na popularnosti.

Šta su kamini na drva sa podnim sagorevanjem i njihove prednosti?

Dovod primarnog vazduha za sagorevanje u kamin, odnosno u kaminsko ložište sa podnim sagorevanjem odvija se preko posebne vodilice koja se nalazi u donjem delu kaminskog ložišta, ispod vrata, po celoj širini ložišta, čime se obezbeđuje ravnomerno sagorevanje drveta. Dok se kod kamina na drva sa rešetkama često može videti kako duga klada blistavo gori iznad rešetke, ali u uglovima ložišta samo tinja i dimi.

Da li su kamini na drva sa podnjim sagorevanjem efikasniji ?

Pošto primarni vazduh ne dolazi odozdo, ispod drva, već „sa strane“, a sekundarni vazduh dolazi odozgo i „sa strane“, plamen se ne razvlači u duge jezike. Ovaj dovod vazduha za kamin ne samo da stvara „efekat plamenog vrtloga“, već takođe isporučuje vazduh do svakog trupca, razbijajući jednu veliku „baklju“ na mnogo malih, što značajno smanjuje visinu plamena pri velikoj brzini i utiče na efikasnost sagorevanja. Ovo povećava efikasnost kamina na drva i poboljšava kvalitet sagorevanja, što znači da ćete potrošiti manje drva, a brže zagrejati prostoriju.

Da li su kamini na drva sa podnjim sagorevanjem lakši za održavanje ?

Sloj pepela debljine 10-20 mm, koji se mora držati na dnu kaminskog ložišta bez rešetke, je katalizator sagorevanja. U ovom „jastučiću“, pri svakom loženju vatre, akumulira se pepeo, koji je mineralni ostatak. Minerali koji čine pepeo poboljšavaju proces sagorevanja, snižavajući temperaturu paljenja mešavine gas-vazduh (dimnih gasova) sa 700 stepeni na 500 i čak niže. Smanjuje se količina ne samo CO2, već i čestica prašine – što znači da dimnjak duže ostaje čist, a manje nesagorelih proizvoda se taloži na njegovim zidovima. To znači da ćete izgubiti manje vremena na čišćenje dimnjaka i manje novca, ako budete unajmljivali nekog da Vam očisti dimnjak.

Mogućnost paljenja odozgo kod kamina na drva sa podnim sagorevanjem daje velike prednosti!

Visoka efikasnost kaminskog ložišta, čisto sagorevanje, pouzdanost – ove važne karakteristike kamina na drva su uskopovezane sa mogućnošću upotrebe paljenja odozgo. Ogrevno drvo, pri loženju odozgo postepeno se rasplamsava i gori sporije nego kod klasičnog načina loženja ogrevnog drveta. Kao rezultat toga, konstrukcija ne doživljava toplotni udar, što je veoma važno za izdržljivost kaminskog ložišta – duže će Vam trajati, ali, što je najvažnije, pošto se sagorevanje razvija postepeno, kaminsko ložište efikasnije  prenosi toplotu – brže i više toplote se prenosi iz kamina u prostoriju. U jedinici vremena se oslobađa manje toplote nego kod drugog načina sagorevanja drveta, ali se efikasnost značajno povećava. Samo u kaminskom ložištu bez rešetki moguće je efikasno koristiti paljenje odozgo. Kombinacija svih karakteristika kaminkog ložišta bez rešetki i paljenja odozgo daje primetan efekat u produktivnosti, lepoti sagorevanja i trajnosti proizvoda.

Kod kamina na drva sa podnim sagorevanjem pepeo ne smeta, već povećava efikasnost!

Kaminska lozista bez rešetki su lakši za rukovanje i održavanje. Pepeo koji se formira tokom sagorevanja ne mora da se čisti svaki put nakon zagrevanja. Akumulirajući na podu kaminskog ložišta, pepeo ne samo da ne ometa proces sagorevanja, već mu i pomaže. Zahvaljujući efikasnijem sagorevanju i potpunom sagorevanju uglja u kaminskom ložištu, možete duže da uživate u vatri. Čak i uz svakodnevno loženje, čišćenje kamina na drva bez rešetki je dovoljno jednom mesečno.

Koje su druge prednosti i osobine kamina na drva sa podnim sagorevanjem ?

Iza nekih kaminskih umetaka mogu se ugraditi toplotne i akumulacioni izmenjivači, što naknadno povećava efikasnost kamina na drva i obezbeđuje maksimalno korišćenje energije goriva za zagrevanje prostorija. Izmenjivači toplote mogu biti direktna komponenta nekih tipova kaminskih umetaka, kod kojih se dvostruko spoljašnje kućište kaminskog umetka takođe koristi za zagrevanje vode za domaćinstvo. Neki kaminski umetci su napravljeni sa centralnim dovodom vazduha za kamin. Ovo omogućava dovod vazduha za sagorevanje u komoru za sagorevanje kaminskog umetka iz spoljašnjosti, hodnika, tehničkih prostorija itd. Kaminski umetci sa centralnim dovodom vazduha za kamin ne zavise od količine vazduha u zagrejanoj prostoriji. Zahvaljujući tome, oni ne samo da pomažu u održavanju prijatne klime u vašem domu, već i smanjuju troškove energije (nema ponovnog zagrevanja vazduha koji je već jednom zagrejan). Prilikom postavljanja centralnog izlaza za dovod vazduha za kamin na zid, važno je iskontrolisati da cev ide pod negativnim uglom od 3° u odnosu na proizvod. Cevi za dovod vazduha za kamin moraju biti izolovane. Kaminski umetak sa centralnim dovodom vazduha za kamin je najpogodniji za izgradnju kamina na drva u niskoenergetskim domovima. Da bi se povećao komfor, sistem grejanja nekih kaminskih umetaka sa centralnim dovodom vazduha za lamin može biti opremljen elektronskom kontrolom sagorevanja.

Podešavanje, između ostalog, omogućava produžavanje procesa sagorevanja i intervala dodavanja drva, povećanje sigurnosti rada i izbegavanje neekonomičnog zagrevanja i pregrevanja ložišta (centralna klapna za dovod vazduha za kamin se kontroliše preko kontrolne jedinice i servo motora u zavisnosti na trenutnu fazu sagorevanja i izlaznu temperaturu dimnih gasova)

Karakteristike za većinu kamina na drva sa ložištima sa rešetkama

Površina najčešćih rešetki: Ako vaša rešetka ne ispunjava standarde, u nastavku je formula kako pravilno izračunati. Na primer, rešetka dimenzija 17 x 17 cm ima veličinu mreži 15 x 15 cm, tako da se proračun ovde mora izvršiti na sledeći način: 15 x 15 = 225 cm². Rešetke koje se mogu koristiti za dovod i odvod vazduha u zavisnosti od snage ložišta:

3 najčešća problema kod kamina na drva sa rešetkama

  1. Nepravilna instalacija kaminskog sistema može dovesti do određenih problema:
  2.  Vazduh iz ložišta na izlazu je previše hladan ili nedovoljno topao – ložiste se slabo zagreva, kutija ima nedostatke u obliku pukotina i rupe.
  3.  Dim ulazi u prostoriju – nema zategnutosti na spoju dimnjaka i ložišta.

Rešetka postepeno postaje crna – oštećena je toplotna izolacija kutije. Održavanje za pravilan rad kaminskih rešetki potrebno je redovno čišćenje, što je veoma važno posebno u slučajevima kada ovaj proizvod ima veoma male rupe.

Smatra se normalnim ako se takvo čišćenje vrši najmanje dva puta godišnje: pre početka grejne sezone i nakon njenog završetka. Kada kamin miruje, preporučljivo je zatvoriti rešetke kako insekti ne bi ušli u kutiju.

Koju su prednosti korišćenja kamina na drva sa rešetkama?

Povećanje efikasnosti od 15% do 25%, pri čemu tačna cifra povećanja efikasnosti grejanja zavisi od veličine zagrejane prostorije i stepena toplotne izolacije kuči.

Dekoracija prostorije postavljanjem kaminske mreže, jer se takvi proizvodi proizvode ne samo u uobičajenom obliku, već i sa raznim vrstama dekorativnih elemenata, na primer, u obliku porodičnog grba.

Smanjenje verovatnoće pregrevanja u gornjem delu kamina. Temperatura u kaminskom ložištu može biti nekoliko stotina stepeni, u zavisnosti od kvaliteta promaje i količine utrošenog drva. U ovom slučaju, zagrevanje u kutiji dostiže 150 °C. Ovaj termički efekat negativno utiče na materijal od kojeg je kutija napravljena i na njegove karakteristike. Da bi ostvariti uslove za prirodnu cirkulaciju vazduha potrebno je ugraditi dve kaminske rešetke. Prva se postavlja što je moguće niže, što je potrebno da bi se obezbedio ulazak hladnog vazduha. Druga rešetka montira se mnogo više, jer je topli vazduh lakši od hladnog vazduha, pa će samo ovaj aranžman pokrenuti proces konvekcije.